dissabte, 1 d’octubre de 2022

El Llenguatge Musical, l'harmonia clàssica i moderna i altres teòriques de Grau Mitjà d'estudis musicals