Qui som?

MÚSICAESCENA és un projecte de formació musical que té com a eix de l'activitat formativa, la pràctica musical en tota la seva dimensió comunicativa, en les vessants de llenguatge musical, de la pràctica instrumentali en la formació de la veu, passant per els diferents estils i tècniques, i també en la vessant escènica, com a activitat multidisciplinar treballant la veu, l'expressió corporal, el teatre i el moviment.

Aquesta proposta educativa, dins dels ensenyaments no reglats, té uns objectius clars d'eficàcia, d'eficiència, i de responsabilitat docent en l'assoliment dels objectius proposats per a cada alumne.
. Direcció
M. ÀNGELS BARNADAS I PUIGFERRER, professora de música.
Inicia els seus estudis musicals a Olot a l'edat dels 7 anys. Posteriorment acaba els estudis musicals al Conservatori Isaac Albèniz de Girona, obtenint la titulació de “Professora de Piano” i la titulació de “Professora de Solfeig, teoria musical i cant coral”. Continua la seva formació com a deixeble del pianista Àngel Soler a Barcelona, acabant els estudis superiors al Conservatori Superior de Música del Liceu, obté la titulació de "Professora Superior de Solfeig, Harmonia, Transposició i Acompanyament".
Cursa estudis de post-grau de piano amb el concertista Louis de Moura Castro. Ha treballat amb altres pianistes com L'Emmanuel Ferrer i Rosa Capilla.
Completa la seva formació musical amb estudis de cant i de violoncel; també d’Informàtica musical i de Musicoteràpia. Ha fet cursos de diferents pedagogies musicals i pianístiques: I. Segarra, Boliart, Martenot, Bartok i Dalcrozze. Ha participat en els cursos Internacionals d’Interpretació Musical de Girona, durant sis anys.
Altres titulacions: Postgrau en "Educació Musical" per la UDG, i Postgrau en "Gestió de centres educatius i gestió en Manegament Musical", també per a la UDG.
Des del curs 1981-82 fins al curs 2010 exerceix de professora i directora del centre d'estudis musicals "Escola de Música Clau de Sol" on imparteix classes de Piano, Llenguatge Musical, Harmonia, Contrapunt, Ha de la Música i teories. 
Dirigeix la Jove Orquestra, els conjunts instrumentals de Grau Mitjà i els Cors Juvenils de l'esmentat centre. Durant aquest període ha realitzat Concerts i Audicions i ha gravat un CD.
Ha impartit Tallers i altres activitats lúdics-musicals dins la programació de l’ “Estiu-Riu" de l'Ajuntament d'Olot.
Ha cursat estudis de Direcció Orquestral amb el maestro Navarro-Lara. Dins el camp de la direcció orquestral, es co-autora del llibre “El arte de dirigir la orquestra sin usar las manos”(2015).

També des de l'any 2012, forma i dirigeix Gospel Cor Garrotxa . En el curs 2013, forma i dirigeix OCAMOR (Olot Cambra Orquestra). A l’any 2014 funda el centre d'estudis musicals Música& Escena. També exerceix de professora de música, des de fa 14 anys, al Departament d`Ensenyament.